Päijäthämäläiset (Päijät-Häme)


Nyt sinulla on mahdollisuus saada lisää osaamista järjestöjen ja yhdistysten johtamisesta sekä verkostoituja muiden toimijoiden kanssa! Koulutuskeskus Salpauksessa alkaa helmikuussa johtamisen koulutus, jossa saat työkaluja strategian käytäntöön viemiseen ja opit hyödyntämään omaa aikaasi tehokkaammin. Perehdymme tarkemmin järjestöjen talouden ja hallinnon suunnitteluun sekä johtamiseen. Opit myös uusia menetelmiä työntekijöiden ja vapaaehtoisten johtamiseen sekä heidän osaamisen kehittämiseen.


Web-työpaja, tiistaina 1.12.2020, klo 13.00–15.30 Tervetuloa pohtimaan Päijät-Hämeen vahvuuksia luovassa taloudessa! Kokoamme alueen toimijoita yhteiseen web-työpajaan, jonka tarkoituksena on pohjustaa alueen luovan potentiaalin lunastamista. Millainen on Luova Päijät-Häme? Keitä ovat alueemme luovat toimijat? Mitkä ovat alueen vahvuudet luovassa taloudessa? https://paijat-hame.fi/event/luova-paijat-hame-web-tyopaja/  Lue lisää…


Poikkeusolot Suomessa päättyivät 16.6.2020. Hallitus arvioi maanantaina 15. kesäkuuta saamansa tilannekuvan perusteella, että koronavirusepidemia on hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Valtioneuvosto antoi yleisistunnossaan valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisasetukset ja totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot. Uusien COVID-19-tapausten määrä Lue lisää…


Kuva ei ole paras mahdollinen, mutta mitä välii, kun laulumme kuitenkin olivat – ainakin erinomaisia, elleivät parhaita. Nimittäin syksyllä 2019 lähdimme innosta puhkuen laulelemaan Lahden kahviloissa ja pubeissa – ihan vain kiinnostuksen vuosi – ja mukavaa oli! Kuoroa johti tuolloinkin Lue lisää…


Poikkeusolot Suomessa päättyivät 16.6.2020. Hallitus arvioi maanantaina 15. kesäkuuta saamansa tilannekuvan perusteella, että koronavirusepidemia on hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Valtioneuvosto antoi yleisistunnossaan valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisasetukset ja totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot. Muun lainsäädännön perusteella Lue lisää…


Poikkeusoloista johtuen suurin osa erilaisista kokoontumista peruttiin tai siirrettiin myöhempään ajankohtaan. Rajoitteita on kuitenkin alettu purkamaan, muun muassa koulut avattiin toukokuun puolivälissä, kirjastojen käyttö mahdollistuu pikkuhiljaa. Valtioneuvoston tiedotuksen mukaan kokoontumisrajoituksia on tarpeen edelleen asettaa. Epidemiologisen arvion perustella on mahdollista lieventää Lue lisää…


Hyvä yhdistyksen tai järjestön toimija!

Tässä on kysely koskien Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten (ml. hyvinvointi) tiekartta – hanketta. Tiekartan tavoitteena on luoda yhteisiä suuntaviivoja liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin strategiselle edistämiselle Päijät-Hämeessä vuoteen 2030 saakka. Se määrittelee lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla alueen mahdollisuudet profiloitua aktiivisena liikunta-, urheilu- ja tapahtumapaikkana sekä hyvinvointia edistävänä alueena ja osaamiskeskittymänä vahvistuvat kansallisesti ja kansainvälisesti.


Perinteisesti yhdistykset ovat toteuttaneet matalan kynnyksen toimintaa, jossa kohtaamiset ja yhdessä tekeminen ovat keskiössä. Koronatilanne haastaa yhdistyksiä toimintatapojen muutokseen. Kerro meille miten yhdistyksessänne on toimittu poikkeustilanteessa ja miten koronatilanne on vaikuttanut yhdistyksenne toimintaan. Valtakunnallisten järjestöjen osalta Suomen sosiaali ja terveys Lue lisää…


Yhteensä: 19