Hankkeet


Lahden kaupungin yhdistys- ja järjestöyhteistyön toimintamallin pilotointi -hankkeen tulostavoitteena on Alueen yhdistykset ja järjestöt ovat kiinteä osa toimintaa ja palveluntarjontaa Eri palvelualojen yhdistysyhteistyölle on selkeä yhdessä sovittu ja päivittyvä rakenne ja toimintamalli Palvelualoilla on toimintaohjeet, joissa yhteiskäytännöt ja kiinteä yhteydenpito Lue lisää…


Kummina vierellä – ystävätoimintaa sotiemme veteraaneille sekä veteraanien puolisoille ja leskille Kummina vierellä -toiminnan tarkoituksena on vapaaehtoistoiminnan avulla toimia sotiemme veteraanien ja veteraanien puolisoiden ja leskien henkilökohtaisena tukena ja rinnalla kulkijana arjen asioissa sekä vähentää heidän kokemaansa yksinäisyyttä. Veteraanikummihanke jatkuu Lue lisää…


Mikä on Omanoloinen Arkielo? Omanoloinen hanke ikääntyneille. Meillä on tavoitteena ikääntyvien ihmisten osallisuuden, tietoisuuden ja elämänhallinnan lisääminen kummitoiminnan avulla sekä yksinäisyyden kokemuksen vähentäminen. Hanke on kohdennettu niille ikääntyneille, jotka ovat julkisten palvelujen ja muunlaisen hanketoiminnan väliinputoajia. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi Lue lisää…


Tarjoamme tukea arkeen ja muutokseen: henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa yksilö- ja ryhmävalmennusta yhteisötila Harjula-keskuksen 2. kerroksessa retkiä ja virkistäytymistä Toiminnan sisältöteemoja ovat: jatkopolut, työ- ja opiskelutaidot minäkuva ja itsetuntemus sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus yhteiskunnallisuus ja osallisuus vapaa-aika ja omat mielenkiinnon Lue lisää…


Toiminta on tarkoitettu 18-64-vuotiaille työttömille tai työelämän ulkopuolella oleville maahanmuuttajille. Kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, joiden kotoutumisaika on päättynyt / päättymässä tai kotoutumiskoulutus on keskeytynyt. Tavoitteena on kirkastaa omia tavoitteita ja parantaa valmiuksia, jotta polku omien tavoitteiden saavuttamiseksi löytyisi. Mun elämä koostuu:  Lue lisää…


Opintoryhmä on tarkoitettu 17–29-vuotiaille maahanmuuttajanuorille, jotka eivät ole kokopäiväisessä työssä tai opiskelemassa ja haluavat vahvistaa kielitaitoaan ja opiskelu- tai työelämävalmiuksiaan. Ryhmätapaamiset ovat pääasiassa toiminnallisia ja opetusta on yhteensä 22–25 tuntia viikossa. Kielitaidon suositeltava lähtötaso on A2. RYHMÄN TEEMAT: – suomen Lue lisää…


Opetushallitus myönsi rahoitusta Digiverstas Lahti -hankkeelle, joka käynnistyi vuoden 2019 maaliskuussa. Hanketta toteutetaan kesäkuun 2020 loppuun saakka. Digiverstas on toimintaympäristö, jossa opetellaan erilaisia digitaitoja. Aiheina voivat olla esimerkiksi: – mikrotietokoneen käyttö – tietoturvan perusteet – internetin käyttö, selainohjelma – tiedonhakutapoja Lue lisää…


Yhteinen Päijät-Häme -hanke toimii linkkinä ja koordinoivana voimavarana yhdistysten, kunnan ja maakunnan sekä sote-toimijoiden välillä. Hankkeen rahoituksesta vastaa STM / Sosiaali- ja terveysministeriö ja STEA / Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskus. SOSTE koordinoi Järjestöt 2.0 – mukana muutoksessa -avustusohjelman hankkeita. Yhteinen Lue lisää…


Yhteensä: 8