Omanoloinen Arkielo

01.01.2020 - 31.12.2022 / Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry

Mikä on Omanoloinen Arkielo?

Omanoloinen hanke ikääntyneille. Meillä on tavoitteena ikääntyvien ihmisten osallisuuden, tietoisuuden ja elämänhallinnan lisääminen kummitoiminnan avulla sekä yksinäisyyden kokemuksen vähentäminen.

Hanke on kohdennettu niille ikääntyneille, jotka ovat julkisten palvelujen ja muunlaisen hanketoiminnan väliinputoajia. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ikääntyneelle on tehty palvelutarpeen arviointi, mutta hänen ei ole vielä katsottu tarvitsevan julkisia palveluja. Tai ikääntynyt itse toteaa tarvitsevansa joitakin palveluja ja kokee samalla tarvitsevansa apua niiden hankkimiseen. Ikääntyneellä voi olla tarve myös kaverille ajatusten peilaamiseen ja oman tilanteensa pohtimiseen kahvikupposen tai lenkkipolun äärellä.

Mitkä ovat meidän tavoitteemme?

  • Ikääntyvien tietoisuus palveluista ja heille tarjotusta tuesta lisääntyy
  • Koettu yksinäisyys vähenee
  • Veteraanikummitoiminnan loppuunsaattaminen
  • Valmiiksi koulutetun vapaaehtoisresurssin osaamisen hyödyntäminen toimintaan, jota yhteiskunta ei voi toteuttaa
  • Mielekkäiden vapaaehtoistehtävien tarjoaminen miehille
  • Ikääntyvien elämänpiirissä vaikuttavien toimijoiden verkoston säilyttäminen ja vahvistaminen

Haluatko mukaan toimintaan?

Jos tuumit tarvitsisitko itse tai ikääntynyt läheisesi vapaaehtoisen apua, ole meihin yhteydessä!

Jos mietit, olisiko tämä sinulle sopiva tapa toimia vapaaehtoisena kummina ikääntyneelle, ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

 

Yhteystiedot:

Projektikoordinaattori
Kaisa Varpenius
Puh. 044 739 2312
Sähköposti: toimisto@omanoloinen.fi

 

Omanoloinen Arkielo -hanke on saanut Stean rahoituksen vuosille 2020 – 2022. Tavoitteemme on saada toiminta juurrutettua osaksi Päijäthämäläisten ikääntyneiden toimijaverkostoa.

Hankkeen taustalla hallinnoiva taho on Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry.

 

 

 

Käyntiosoite

Vesijärvenkatu 9, 15140 Lahti, Suomi

Osoitteet

  • Käyntiosoite

    Vesijärvenkatu 9, 15140 Lahti, Suomi

www.omanoloinen.fi

Facebook