Veteraanikummihanke

01.05.2016 - 31.12.2019 / Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry

Kummina vierellä – ystävätoimintaa sotiemme veteraaneille sekä veteraanien puolisoille ja leskille

Kummina vierellä -toiminnan tarkoituksena on vapaaehtoistoiminnan avulla toimia sotiemme veteraanien ja veteraanien puolisoiden ja leskien henkilökohtaisena tukena ja rinnalla kulkijana arjen asioissa sekä vähentää heidän kokemaansa yksinäisyyttä.

Veteraanikummihanke jatkuu edelleen niin kauan, kun veteraaneja on, vaikka virallisesti hankeaika päättynyt.

Toiminnan tavoitteet

  1. Pyrimme etsimään jokaiselle niin haluavalle veteraanille henkilökohtaisen luottohenkilön eli kummin, jonka kanssa voi keskustella ja hoitaa käytännön asioita ja joka huolehtii siitä, että veteraani pysyy omatoimisena ja osallistuvana.
  2. Aktivoidaan vapaaehtoisia kansalaisia toimintaan, jota yhteiskunta ei voi toteuttaa. Vapaaehtoiset antavat veteraaneille aikaa ja henkilökohtaista tukea.
  3. Saadaan kokemusta siitä, miten vapaaehtoistoiminnan avulla tavoitetaan sellaisia ikääntyviä, joiden on joko sairauden tai esim. sosiaalisen syyn vuoksi hankala saada tietoa ja hyödyntää heille tarjottavia palveluita. Luodaan levitettävä toimintatapa.
  4. Lisätään tietoa veteraanien ja kokonaisuudessaan ikääntyvien ihmisten elämästä ja tarpeista palveluja järjestäville tahoille. Etsitään mallia siitä, mitä tehtäviä ikaantyneiden kohdalla vapaaehtoiset voisivat tehdä aikana, jolloin palveluja leikataan.

Miksi veteraanikummit?

Idea veteraanikummitoiminnasta on tullut suoraan veteraaneilta itseltään. Kuulon ja näön heikkeneminen vaikeuttavat tiedon perille menoa. Tiedottamisen ja liikkumisen esteet vaikeuttavat myös luontevien yhteyksien ylläpitämistä ympäröivään maailmaan. Ilman kaveria ei uskalleta lähteä liikkeelle asioimaan tai yhteisiin kokoontumisiin.

Tämä on huomattu kuntien ja vanhusasiain neuvottelukunnan järjestämissä infotilaisuuksissa. Tilaisuuteen saapuvilla veteraaneilla on pääsääntöisesti mukanaan saattaja ja ne veteraanit, joilla saattajaa ei ole, jäävät tilaisuuksista pois.

Veteraanien palvelujen käyttöä seurataan. Kotiin saatavien palvelujen käyttöaste on hyvä, mutta veteraanit kokevat yksinäisyyttä ja epätietoisuutta. Kaivataan aikaa käydä asioita läpi uudestaan ja uudestaan kaikessa rauhassa.

Siksi veteraanikummit.

Yhteystiedot:

Projektityöntekijä
Anki Kylämaa
Puh. 044 739 2304
Sähköposti: anki.kylamaa@veteraanikummi.fi

 

 

Käyntiosoite

Vesijärvenkatu 9, 15140 Lahti, Suomi

Osoitteet

  • Käyntiosoite

    Vesijärvenkatu 9, 15140 Lahti, Suomi

Veteraanikummi