Yhteinen Päijät-Häme -hanke

03.07.2017 - 31.12.2020 / Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry

Yhteinen Päijät-Häme -hanke toimii linkkinä ja koordinoivana voimavarana yhdistysten, kunnan ja maakunnan sekä sote-toimijoiden välillä.

Hankkeen rahoituksesta vastaa STM / Sosiaali- ja terveysministeriö ja STEA / Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskus.

SOSTE koordinoi Järjestöt 2.0 – mukana muutoksessa -avustusohjelman hankkeita. Yhteinen Päijät-Häme on yksi näistä 17 maakunnallisesta hankkeesta.

Yhteinen Päijät-Häme -hanke:

 • Tukee yhdistysten, kuntien ja maakunnan verkostoyhteistyöllä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä
 • Tukee yhdistysten vaikutusmahdollisuuksia ja yhteistyötä
 • Kuuntelee yhdistysten ja kuntien toiveita ja tarpeita sekä jalkautuu kuntiin
 • Jakaa tietoa mm. näkyvyyden lisäämisestä ja yhteistyöverkostojen muodostamisesta ja tiivistämisestä
 • Rohkaisee yhdistyksiä osallistumaan, vaikuttamaan ja toteuttamaan tilaisuuksia ja hankkeita yhdessä
 • Mahdollistaa koulutuksia, verkostoitumista ja kohtaamisia

Yhteinen Päijät-Häme hankkeen aiesopimuskumppaneita ovat:

 • Päijät-Hämeen kunnat ja Iitti
 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
 • Päijät-Hämeen kylät
 • Päijät-Hämeen liitto
 • Sosiaalialan osaamikeskus Verso
 • Lahden ammattikorkeakoulu sosiaali- ja terveysala
 • Lahden diakoniasäätiö
 • Ehkäisevä päidetyö EHYT ry
 • Etelä-Suomen syöpäyhdistys ry
 • Harjula setlementti ry
 • Hollolan palvelutalo yhdistys ry
 • Jyränkölän setlementti ry
 • Lahden ensi- ja turvakoti ry
 • Lahden Lähimmäispalvelu ry
 • Lahden seudun kehitysvammaisten tuki ry
 • LINK Lahden järjestökeskus ry
 • Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry
 • Nastolan sydänyhdistys ry
 • Pelastakaa lapset ry
 • Päijänne Leader ry
 • Päijät-Hämeen mielenterveysseura ry
 • Päijät-Hämeen Hyvinvointipalvelujen kehitys ry
 • Päijät-Hämeen Klubitalot ry
 • Päijät-Hämeen Mielenterveystyöntuki Miete ry
 • Päijät-Hämeen muistiyhdistys

Aleksanterinkatu 35, 15140 Lahti

Aleksanterinkatu 35, Lahti, Suomi

Osoitteet

 • Aleksanterinkatu 35, 15140 Lahti

  Aleksanterinkatu 35, Lahti, Suomi

Kumppanuusverkosto.fi

Yhteistyökumppanit

Päijät-Hämeen kunnat ja Iitti
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Päijät-Hämeen kylät
Päijät-Hämeen liitto
Sosiaalialan osaamikeskus Verso
Lahden ammattikorkeakoulu sosiaali- ja terveysala
Lahden diakoniasäätiö
Ehkäisevä päidetyö EHYT ry
Etelä-Suomen syöpäyhdistys ry
Harjula setlementti ry
Hollolan palvelutalo yhdistys ry
Jyränkölän setlementti ry
Lahden ensi- ja turvakoti ry
Lahden Lähimmäispalvelu ry
Lahden seudun kehitysvammaisten tuki ry
LINK Lahden järjestökeskus ry
Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry
Nastolan sydänyhdistys ry
Pelastakaa lapset ry
Päijänne Leader ry
Päijät-Hämeen mielenterveysseura ry
Päijät-Hämeen Hyvinvointipalvelujen kehitys ry
Päijät-Hämeen Klubitalot ry
Päijät-Hämeen Mielenterveystyöntuki Miete ry
Päijät-Hämeen muistiyhdistys