Järjestö 2.0 -blogisarja 2020

Järjestö 2.0 -hankkeet toteutettiin elokuun 2017 ja joulukuun 2020 välisenä aikana. Tälle sivulle kootaan vuoden 2020 aikana hankkeiden tuottamia blogeja. Osa blogeista on tuotettu hankekohtaisesti, osa useamman hankkeen kesken.

 

Kunta-järjestöyhteistyö

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry: Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt:

Elinvoimapajat 2018-2020 järjestöpositiivisten kuntien ja kuntapositiivisten järjestöjen rakentajina

Pohjois-Pohjanmaan sosiaaliturvayhdistys ry: Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke:

Pohjois-Pohjanmaan kunnat edelläkävijöitä järjestöyhteistyön koordinoinnissa

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry: Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke:

Järjestö-kuntayhteistyö tarvitsee tukea vahvistuakseen

Meidän Häme -hanke & Järjestö 2.0 Etelä-Savo:

Kumppanuutta koronan keskellä – järjestöt valmius- ja turvallisuussuunnittelussa

Järjestö 2.0 – Järjestöt Pirkanmaan terveyden ja hyvinvoinnin yhdistäjinä:

Järjestöagentti lujittaa kunnan ja yhdistysten yhteistyötä

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry: Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke:

Ryhtiä kunnan järjestöyhteistyöhön käytäntöjä kirjaamalla

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry: Järjestö 2.0 Pohjois- Karjala -hanke:

Järjestö-kuntayhteistyön uusi sivu

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry: Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke:

Järjestöt muutokseen -hankkeen syksy Lapissa: digiosallisuutta ja järjestöiltoja

 

Tiedolla johtaminen

Hämeen Setlementti ry: Meidän Häme -hanke:

Miksi avata tiedon syvyyksiä vastaamalla kyselyihin?

Maakunnalliset järjestörakenteet

Keski-Suomen yhteisöjen tuku ry: Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt:

Maakunnalliset järjestöyhteistyön rakenteet, case Keski-Suomi

Pohjois-savon sosiaaliturvayhditys ry: Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke:

Maakunnallinen järjestörakenne Pohjois-Savossa – Järjestöneuvosto yhdistää, vaikuttaa ja näkyy

Lapin sosiaali– ja terveysturvayhdistysry:Järjestötmuutokseenyhteistyössä -hanke:

Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta – maakunnan järjestöjen yhteinen ääni

ESTERY – Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry: Järjestö 2.0 Etelä-Savo:

Järjestöstrategia ”Hyvinvoiva eteläsavolainen ihminen” rakentuu yhteisestä unelmasta

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry: Yhes enemmän! Agentit maakuntien toimintaa kehittämässä -hanke:

Järjestöt ja sote-kuntayhtymäyhteistyö Kymenlaaksossa

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry: Yhteinen Päijät-Häme -hanke:

Monitoimijaiset verkostot yhteistoiminnan mahdollistajina

ESTERY – Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry: Järjestö 2.0 Etelä-Savo:

Järjestömessut kohtaamispaikkana Mikkelissä ja infokioski Vinkkivarikko hyvinvoinnin tukena Pieksamäellä

 

 

Vaikuttamistyö

Kainuun sosiaaliturvayhdistys ry: Järjestökainuu 2.0 -hanke:

Mitä on vaikuttamistyö ja mihin sitä tarvitaan?

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry: Järjestö 2.0 -hanke:

Digiosallisuutta kehittämässä

MLL Kainuun piiri: JärjestöKainuu 2.0 –hanke:

Järjestökainuu 2.0 -hankkeen koulutukset yhdistivät eri alojen yhdistystoimijoitaympäri Kainuuta

Hämeen Setlementti ry: Järjestö 2.0 -hanke:

Hyvinvointijohtaminen on yhteinen asia

JärjestöKainuu 2.0 – Hyvinvoinnin tukena -hanke:

Järjestökahvit  – onnistunutta oppilaitosyhteistyötä

Tulevaisuuden sote

Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys Ry: Sakke-hanke:

Sote-uudistuksen seuraavaa tuotantokautta valmisteltu Pohjois-Savossa

ESTERY – Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry: Järjestö 2.0 Etelä-Savo:

Yhdistystyöpajat sote-palveluiden kehittämisfoorumeina Itä-Savon alueella

Soteagentit: Yhes enemmän! Agentit maakuntien toimintaa kehittämässä -hanke:

Järjestöt osaksi soten palvelupolkuja

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry: Yhteinen Päijät-Häme -hanke:

Yhdistystoiminta osaksi kuntien hyvinvointikertomuksia

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry: Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke:

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Uudenmaan sote-järjestöjen kumppanuusverkosto Kumaja:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yhteistyötä – järjestöyhteistyön avuksi uusi hyte-käsikirja ja Toimeksi-verkkopalvelu

Muut teemat

Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry, Turun kaupunkilähetys, Varsinais-Suomen muistiyhdistys: Järjestöhanke 113, Varsinais-Suomi:

Sote-järjestöjen uusi normaali

ESTERY – Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry: Järjestö 2.0 Etelä-Savo:

Järjestöt edistämässä osallisuutta Etelä-Savossa

Pohjanmaan yhdistykset ry. POHY: Järjestö 2.0: Pohjanmaa / Organisation 2.0: Österbotten:

Ajatuksia yhdistysten toimintamahdollisuuksista jatkuvasti muuttuvassa ja epävarmassa tulevaisuudessa

Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla KOSTI ry ja Pohjanmaan yhdistykset ry. POHY: Järjestö 2.0:

Vertaansa vailla olevat digialustat ja yhteiskehittäminen järjestöjen tukena

 Muokattu viimeksi: 13.11.2020