Päijät-Hämeen järjestöneuvottelukunta

 

Päijät-Hämeessä käynnistettiin yhdistysten vaikuttamiselimen työstäminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä vuonna 2018.

Alueelliset yhdistykset ja verkostot ovat nimenneet Yhdistysfoorumiin edustajansa. Yhdistysfoorumi kokoontui ensimmäisen kerran 1.11.2018. Yhdistysedustajat toimivat omien taustayhdistystensä viestinviejinä ja edunvalvojina Päijät-Hämeen laajuisen yhdistysyhteistyön vaikuttamiselimen kehittämisessä. Toiminnan käynnistymisestä on vastannut Päijät-Hämeen liitossa sijainnut maakunnan valmisteluorganisaatio yhdessä maakunnallisen Järjestöt 2.0 Yhteinen Päijät-Häme -hankkeen kanssa.

Sivun alalaidassa olevista liitteistä pääset näkemään yhdistysfoorumin jäsenistön yhteystietoineen sekä kokousmuistiot.

 

Järjestöneuvottelukunta yhdistysyhteistyön vaikuttamiselimeksi

Yhdistysten ja järjestöjen Päijät-Hämeen laajuista vaikuttamiselintä tarvitaan, jotta yhdistysten tunnettuus lisääntyy, monitoimijainen yhdessä tekeminen tiivistyy ja yhdistysten sekä järjestöjen kokemuksellinen tieto saadaan mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

 

Päijät-Hämeen yhdistysfoorumin toimintasuunnitelma vuonna 2020.

 

Päijät-Hämeen järjestöneuvottelukunnan tehtävät

  • Toimii alueensa järjestökentän äänenä ja vaikuttajana järjestöjen tärkeiksi pitämissä asioissa
  • Edistää järjestöjen sekä keskinäistä että järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä
  • Edistää järjestöjen integroitumista maakunnalliseen hyvinvointityöhön sekä maakunnalliseen strategiatyöhön
  • Vastaa maakunnallisen yhdistysohjelman toteuttamisesta
  • Yhdistysfoorumi tuottaa ajankohtaista tietoa, antaa lausuntoja ja nimeää järjestöedustajia maakunnallisiin työryhmiin
  • Organisoi maakunnallisen tilaisuuden yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Päijät-Hämeen järjestöneuvottelutkunnan tarkoituksen ja tehtävien esittely.

 

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Helena Haaja
helena.haaja@kumppanuusverkosto.fi
​044 727 2773

​Aluekoordinaattori Ville Majala
ville.majala@kumppanuusverkosto.fi
044 774 5908Muokattu viimeksi: 30.10.2020