Päijät-Hämeen järjestöneuvottelukunnan työstäminen

 

Päijät-Hämeessä käynnistettiin yhdistysten yhteistyö- ja vaikuttamiselimen työstäminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä vuonna 2018. Toiminnan käynnistymisestä vastasi Päijät-Hämeen liitossa sijainnut maakunnan valmisteluorganisaatio yhdessä maakunnallisen Järjestöt 2.0 Yhteinen Päijät-Häme -hankkeen kanssa.

Alueen yhdistysten ja järjestöjen yhteistyön ja vaikuttamisen edistämiseksi on perustettu Yhdistysfoorumi, joka kokoontui ensimmäisen kerran 1.11.2018. Alueen yhdistykset ovat nimenneet verkostoistaan edustajat Yhdistysfoorumiin. Yhdistysedustajat toimivat omien taustayhdistystensä kohderyhmän tai substanssin viestinviejinä ja edunvalvojina. Edustaessasi yhdistys- ja järjestökenttää, voit hyödyntää tätä Yhdistys- ja järjestöedustajan muistilistaa.

Päijät-Hämeen laajuisen yhdistysyhteistyön juurtumiseksi työstetään Päijät-Hämeeseen järjestöneuvottelukunta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän Rakenneuudistushankkeen osana. Käynnistäminen toteutuu vuoden 2021 aikana.

Päijät-Hämeen laajuista vaikuttamis- ja yhteistyöelintä tarvitaan, jotta yhdistysten tunnettuus lisääntyy, monitoimijainen yhdessä tekeminen tiivistyy ja yhdistysten sekä järjestöjen kokemuksellinen tieto saadaan mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Yhdistysfoorumi on työstänyt Päijät-Hämeen yhdistys- ja järjestöstrategian ja tuonut yhdistys- ja järjestötoimintaa näkyväksi. Kevään kuntavaalit 2021 yhteinen vaalivaikuttaminen on yksi Yhdistysfoorumin konkreettisista toimista.

Sivun alalaidassa olevista liitteistä pääset näkemään yhdistysfoorumin jäsenistön yhteystietoineen sekä kokousmuistiot.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Helena Haaja
helena.haaja@kumppanuusverkosto.fi
​044 727 2773Muokattu viimeksi: 20.12.2021