Päijät-Hämeen Yhdistysfoorumi

 

Päijät-Hämeessä käynnistettiin yhdistysten yhteistyö- ja vaikuttamiselimen työstäminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä vuonna 2018. Toiminnan käynnistymisestä vastasi Päijät-Hämeen liitossa sijainnut maakunnan valmisteluorganisaatio yhdessä maakunnallisen Järjestöt 2.0 Yhteinen Päijät-Häme -hankkeen kanssa.

Alueen yhdistysten ja järjestöjen yhteistyön ja vaikuttamisen edistämiseksi perustettiin Yhdistysfoorumi, joka kokoontui ensimmäisen kerran 1.11.2018. Alueen yhdistykset ovat nimenneet verkostoistaan edustajat Yhdistysfoorumiin. Yhdistysedustajat toimivat omien taustayhdistystensä kohderyhmän tai substanssin viestinviejinä ja edunvalvojina. Edustaessasi yhdistys- ja järjestökenttää, voit hyödyntää tätä Yhdistys- ja järjestöedustajan muistilistaa.

Päijät-Hämeen laajuista vaikuttamis- ja yhteistyöelintä tarvitaan, jotta yhdistysten tunnettuus lisääntyy, monitoimijainen yhdessä tekeminen tiivistyy ja yhdistysten sekä järjestöjen kokemuksellinen tieto saadaan mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Yhdistysfoorumi on työstänyt Päijät-Hämeen yhdistys- ja järjestöstrategian ja tuonut yhdistys- ja järjestötoimintaa näkyväksi. Konkreettisena Yhdistysfoorumin toimintana on toteutunut kunta- ja aluevaalivaikuttamista sekä mielipidekirjoituksia.

Sivun alalaidassa olevista liitteistä pääset näkemään yhdistysfoorumin edustajat sekä kokousmuistiot.

 

Lisätietoja:

Yhdistysfoorumi
Puheenjohtaja: Mai-Brit Salo, maippi.salo@phlu.fi
Varapuheenjohtaja: Jenni Parkkonen, jenni.parkkonen@lahdenkriisikeskus.fi
Sihteeri: Heli Lehtovaara, heli.lehtovaara@phhyky.fiMuokattu viimeksi: 27.09.2022