Päijät-Hämeen yhdistystoiminta

 

Päijät-Hämeessä on Patentti- ja rekisterihallituksen tilaston (2018) mukaan yli 3000 rekisteröityä yhdistystä.

Nämä jakautuvat seuraavasti:

 • Kulttuuriyhdistykset                      21,0%
 • Liikuntaseurat                               20,5%
 • Vapaa-ajan yhdistykset                14,5%
 • Ammatti- ja elinkeino                    13,9%
 • Sosiaali- ja terveysyhdistykset      8,8%
 • Poliittiset yhdistykset                     6,0%
 • Muut                                              15,3%

Yhdistykset toteuttavat sääntöjensä määrittämää tehtävää ja huolehtivat jäsenistön edunvalvonnasta ja vaikuttamistehtävästä.

Päijät-Hämeessä suurin osa yhdistyksistä on pieniä kuntakohtaisia paikallisyhdistyksiä, joissa keskitytään lähialueella asukkaiden tarpeisiin, toiveisiin ja yhteiseen tekemiseen. Paikallisyhdistykset toimivat pääsääntöisesti aktiivisten vapaaehtoisten voimin. Maakunnan laajuisilla yhdistyksillä on ammattilaisten toteuttamaa toimintaa, hankkeiden muodossa kehittämistoimintaa ja vaikuttamistyötä. Alueelliset yhdistykset toimivat paikallisyhdistysten tukena.

 

Päijät-Hämeen yhdistysyhteistyön verkostoja

 • Hanketyöntekijöiden verkosto / yhteisvastuullinen
 • Ikäihmisten parissa toimivien verkosto / yhteisvastuullinen
 • Kohtaamispaikkatoimijoiden verkosto / PHHYKY
 • Kylien yhdistysten verkosto / P-H Kylät / Päijänne-Leader ry
 • Mielen hyvinvoinnintoimijoiden verkosto / yhteisvastuullinen
 • Parisuhdetoimijoiden verkosto / yhteisvastuullinen
 • Potilasjärjestöjen OLKA-toiminta / Link Lahden järjestökeskus ry
 • Päijät-Hämeen liikuntaseurat / Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
 • Päijät-Hämeen turvallisuusverkosto / Lahden ensi- ja turvakoti ry
 • Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan verkosto / Lahden Lähimmäispalvelu ry
 • Päihdetoimijoiden verkosto / Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 • Työllisyystoimijoiden verkosto / Dila
 • Vammaisjärjestöjen verkosto / LINK Lahden järjestökeskus ry
 • Vauvaverkko / yhteisvastuullinen
 • Yhdistysfoorumi / yhteisvastuullinen
 • Yhdistysten lapsiperhetoimijat verkosto / yhteisvastuullinen

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Helena Haaja
helena.haaja@kumppanuusverkosto.fi
​044 727 2773

 Muokattu viimeksi: 12.05.2021