Vapaaehtoisten virkistys ja palkitseminen

Vapaaehtoisten virkistymiseen ja palkitsemiseen on erilaisia tapoja. Tässä esittelemme:

Vapaaehtoisen muistaminen ja kiittäminen

Vapaaehtoiset tekevät vapaaehtoistyötä omasta hyvästä tahdostaan ja saadakseen hyvän mielen. Kiittäminen on siis erityisen tärkeää! Arvostuksen osoittaminen ja muistaminen sitouttaa vapaaehtoista ja muistuttaa häntä siitä, että hänen panoksensa on arvokas. Parhaimmillaan se on koko vapaaehtoistyön motivaatiota ja tarkoitusta ylläpitävä voima.

Jokapäiväinen kiittäminen on myös tehokas keino auttaa vapaaehtoisia jaksamaan. Siksi on hyvä muistuttaa säännöllisesti henkilökuntaa ja vapaaehtoistoimintaa järjestäviä siitä, miten tärkeää arkinen kiittäminen on. Myös motivointiin kannattaa panostaa.

Syntymäpäiväkortit tai joulumuistamiset ovat mukavia tapoja muistaa vapaaehtoisia. Muista kuitenkin, että erilaiset rahanarvoiset lahjat ja kiitokset voivat olla verottajan mielestä verotettavia etuja. Muistaminen ei siksi saa muuttua palkanomaiseksi eduksi.

Yleensä vapaaehtoiset eivät toki odotakaan saavansa toiminnasta palkinnoksi mitään rahanarvoista. Tärkeintä on, että vapaaehtoisten tekemä työ huomataan ja sille osoitetaan arvostusta.

Vapaaehtoisten tapaamiset

Erilaiset tapahtumat ja virkistyshetket luovat yhteisen tekemisen meininkiä. Koska ne tarjoavat sosiaalisia kontakteja ja vahvistavat porukkaan kuulumista, ne samalla sitouttavat vapaaehtoista organisaatioon.

Vapaaehtoiset on siis usein hyvä kutsua mukaan henkilökunnan virkistystilaisuuksiin ja koulutuksiin. Yhteiset tapahtumat ovat aina mukavia! Tässä kannattaa miettiä käytännöt mahdollisimman yhtenäisiksi, jotta kukaan ei kokisi tulleensa ohitetuksi. Esimerkiksi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksessa vapaaehtoinen kutsutaan mukaan henkilökunnan joulujuhliin ja virkistyspäiviin, jos hän on osallistunut vapaaehtoistoimintaan viimeisen puolen vuoden aikana.

Vapaaehtoisten omat tapaamiset ovat tärkeitä ja sosiaalisesti palkitsevia ja luovat ryhmähenkeä. Voit järjestää vapaaehtoisten tapaamisen esimerkiksi 2-3 kertaa vuodessa ja kutsua kaikki mukaan. Tapaamisella voi olla jokin mielenkiintoinen aihe. Se voi olla vaikkapa keskustelu- tai koulutustilaisuus, jossa on pientä tarjoilua. Voit myös esimerkiksi kutsua vapaaehtoiset konserttiin tai syömään ravintolaan.

Jos yhteisössä on selkeästi erilaisia vapaaehtoistehtäviä, voit järjestää tietyn tehtävän tekijöille omia tapaamisia, joissa he voivat vaihtaa kokemuksia ja ideoita tai suunnitella toimintaa yhdessä. Kun vapaaehtoiset pääsevät osallistumaan suunnitteluun, tämä sitouttaa vapaaehtoisia. Näin toiminnasta tulee merkityksellistä niin vapaaehtoisten kuin organisaationkin kannalta.

Ideoita virkistykseen ja palkitsemiseen

  • Säännöllisesti, esim. 2 kertaa vuodessa kutsutaan kaikki organisaation vapaaehtoiset koolle virkistymään. Ohjelmassa voi olla esim. taidepajoja, voimaeläintyöskentelyä, ruokailua jne.
  • Palkitseminen voidaan toteuttaa myös yhdessä toisen organisaation kanssa.
  • Valtakunnallisesti kutsutaan vapaaehtoiset koolle kokoukseen jossa palkitaan vapaaehtoisia. Heille korvataan matkakulut. Kokous on 3 päiväinen, joten siinä yhteydessä voidaan järjestää myös koulutusta. Paikkakunta vaihtelee vuosittain. Tilaisuuteen liittyy yhteinen iso illallinen.
  • Kerran vuodessa järjestetään organisaation pääteemaan liittyvä luento ja lounas, johon kutsutaan kaikki organisaation jäsenet.
  • Hallituksen jäsenet käyvät syömässä kiitoksena työstään.

Tutustu myös:

 

Sivun ylläpidosta vastaa Vapaaehtoistoiminnan verkosto VARES, Vuolle Setlementti ry ja EJY ry Kansalaistoiminnankeskus.


Muokattu viimeksi: 31.07.2019