Toimijat


Ali-Juhakkalan asukasyhdistys on asukkaiden asioita ajava yhdistys. Yhdistyksen toiminta on hyvin käytännönläheistä ja mukautuu asukkaiden tarpeisiin. Toiminta on jatkunut keskeytyksettä jo vuodesta 1950. Yhdistyksen vaikutuspiiriin kuuluu reilut 300 kotitaloutta. Parhaiten yhdistyksen toimintaa ja tulevia tapahtumia voit tarkkailla yhdistyksen internet sivuilla Lue lisää…


Olemme aktiivinen seniorijärjestö Asikkalassa ja kuulumme valtakunnalliseen Senioriliittoon. Edistämme ikääntyvien jäsentemme henkistä ja fyysistä hyvinvointia kuukausittaisilla lounaskokouksilla ajankohtaisine esitelmineen, järjestämällä yhteisiä matkoja kulttuuririentoihin sekä aktivoimalla jäseniä mm. terveelliseen liikuntaan. Lounaskokoukset ovat joka kuukauden toisena tiistaina klo. 14.00 alkaen Majakka-Paviljongilla, Ämmäläntie Lue lisää…


Asikkalan Kotiseutuyhdistys on perustettu vuonna 1954 ja sen tarkoitus on herättää kotiseudun väestössä elävää mielenkiintoa ja harrastusta Asikkalan menneisyyteen, sekä kotiseudun kaikenpuoliseen kehittämiseen. Kotiseutumuseomme sijaitseen kirkonkylässä, kirkon välittömässä läheisyydessä. Talomuseo muodostaa piharakennuksineen 1700-luvun lopun tyypillisen hämäläisen pihapiirin. Kirkonmäellä entisessä viljamakasiinissa Lue lisää…


Asikkalan Pelastakaa Lapset ry on osa valtakunnallista ja maailmanlaajuista Pelastakaa Lapset -järjestöä. Yhdistys edistää toiminnallaan järjestön yhteisiä päämääriä, missä kaiken toiminnan perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Toiminnan päähuomiona on siis erityisesti lapset. Yhdistys järjestää vuosittain lasten oikeuksien päivän läheisyydessä Lystilauantain, kulttuuripainotteisen, ilmaistapahtuman, lapsille Lue lisää…


Asikkalan vapaa-ajan asukkaat ry on perustettu valvomaan vapaa-ajanasunnon omistajien etuja. Haluamme yhdistyksessä edistää ja kehittää vapaa-ajan asumisen muotoja sekä parantaa asumisviihtyvyyttä.


Country Heels & Toes ry on Hollolan Paimelassa toimiva energinen rivitanssiyhdistys. CHT (Country Heels & Toes)tarjoaa rentoa rivitanssin- ja tanssitekniikan opetusta moniin erilaisiin musiikkityyleihin. Yhdistyksemme on täynnä monen moista tanssaajaa, joita kaikkia yhdistää TANSSINILO! Ja mukaan mahtuu!! Olet siis minkä Lue lisää…


Yhdistyksemme tarkoituksena on kotikunnassamme Hollolassa eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen valvominen sekä heidän asemassaan ilmenevien epäkohtien korjaaminen. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, yhteisvastuu ja vuorovaikutus. Tervetuloa mukaan mukavan toiminnan pariin!


Yhdistyksen tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen ja oikeuksien valvominen sekä heidän sosiaalisen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa edistäminen.


Yhteensä: 127