Päijät-Hämeen Mielenterveystyön Tuki MIETE ry

Päijät-Hämeen Mielenterveystyön Tuki MIETE ry perustettiin vuonna 1973 mielenterveyskuntoutujien omaksi yhdistykseksi.

Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää henkistä hyvinvointia, yhdistää ja aktivoida yhdistyksemme kotipaikalla ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveyskuntoutujia ja heidän läheisiään, edistää jäsentensä mielenterveyttä, kehittää mielenterveyspalvelujen saatavuutta, laatua ja tasoa sekä tehdä ennalta ehkäisevää mielenterveystyötä. Yhdistys vaikuttaa siihen, että mielenterveyspalveluja tarvitsevien erityispiirteet otetaan kunnissa huomioon palveluista päätettäessä.

Yhdistyksen tarkoitus on vertaistukitoiminnan avulla parantaa mielenterveyskuntoutujien elämänlaatua Päijät-Hämeen alueella.


Palvelemme kielillä

Suomi, Englanti

Toimiala

Harrasteyhdistykset, Kohtaamispaikka, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnan keskus, Päihde- ja mielenterveysyhdistykset, Vammaisyhdistykset

Teemat

kerhot, kokemusasiantuntijuus, edunvalvonta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, harrastus ja vapaa-aika, käden taidot, matkat ja vierailut, mielenterveys, muu, omaistoiminta, tapahtuma, teemapäivät ja -viikot, vaikuttaminen, vapaaehtoisuus, verkkovertaistuki, vertaistuki, vertaistoiminta, yhteistyö ja verkostot, yhdistyksen sääntömääräinen toiminta, virkistys

Asiasanat

mielenterveyskuntoutuja, mielenterveyskuntoutujat, masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, skitsofrenia, psykoosi, ehkäisevä mielenterveystyö, skitsoaffektiivinen häiriö, harhaisuus, mielenterveys Lahti, mielenterveyskuntoutuminen lahti

Kohderyhmä

jäsenet, asiakkaat, ammattilaiset ja asiantuntijat, asunnottomat, eläkeläiset, järjestötoimijat, kokemusasiantuntijat, kuntalaiset, kuntoutujat, liikuntarajoitteiset, maahanmuuttajat ja pakolaiset, läheiset ja omaiset, miehet, naiset, opiskelijat, perheet, pariskunnat, pitkäaikaissairaat, potilaat, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, työssäkäyvät, työttömät, vammaiset ja invalidit, vapaaehtoiset, veteraanit, viranomaiset ja kumppanit

Ikäryhmä

aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.), vanhukset (80 v. - )

Osoitteet

  • Pataljoonankatu 8, 15700 LAHTI

Yhteystiedot

Kotikunta: Lahti
Sähköposti:
miete.lahti@gmail.com

Lisätietoa verkossa

Päijät-Hämeen Mielenterveystyön Tuki MIETE ry

Kotisivut
Facebook
Twitter
Instagram
Tukinet

Toiminta-alue

Alue
Päijät-Häme

Kunta
Asikkala, Lahti, Orimattila, Heinola

Kaupunginosa / Kylä
Hennala

Esikuntakatu 4, 15700 Lahti, Suomi

Henkilöt

Raatikainen, Sampsa

toimistotyöntekijä/palveluneuvoja

p. 044 4890022
s. sampsa.miete@gmail.com

Salmi, Riikka

toiminnanjohtaja

p. 04457577610
s. riika.miete@gmail.com

Salmiranta, Carita

projektikordinaattori

p. 044 781 0634
s. carita.miete@gmail.com